Terms of Service

תנאי השימוש

תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונים לשני המינים כאחד.

אתה מסכים לציית לתנאים הבאים.

צוות אתר למדריך – lamadrich.co.il להלן (“אנחנו”, “אנו”, “שלנו”, “אותנו”, “לנו”, “האתר”, “צוות האתר”)

אנו רשאים לשנות את השירות והמדיניות שלנו, וייתכן שנצטרך לבצע שינויים בתנאים אלה כדי לשקף במדויק את השירות והמדיניות. נשקיע את מירב מאמצינו כדי לידע אותך, אך יהיה זה נבון מצידך לסקור תנאים אלו בקביעות כחלק מהשימוש המתמשך באתר למדריך.

לאחר שינויים אתה מסכים לציית לתנאים אלו כאשר הם מעודכנים ו/או מתוקנים.

משתמש

אתה מסכים לא לשלוח דברים גסים, גזעניים, אלימים, פוגעים, בלתי חוקיים או כל חומר אחר אשר שנוי במחלוקת במדינה שלך.

האתר יכול לחסום, להגביל, לערוך כל משתמש.

אינך יכול להתחזות לאחרים או להפיץ מידע לא מדויק.

אינך רשאי לעשות דבר שאינו חוקי, מטעה או שיש בו משום הונאה, או למטרה לא חוקית או ללא הרשאה.

אינך רשאי לעשות דבר אשר יפריע לתפעול המיועד של השירות או יפגע בו.

אינך יכול לפרסם מידע סודי או פרטי של מישהו אחר ללא אישור או לעשות דבר שמפר זכויות של מישהו אחר, כולל זכויות קניין רוחני (לדוגמה, הפרת זכויות יוצרים)

אם אתה בוחר שם משתמש או מזהה דומה לחשבון שלך, אנו רשאים לשנות אותו ככל שנחשוב כי הדבר ראוי או נדרש (לדוגמה, אם הוא מפר את זכויות הקניין הרוחני של מישהו או שהוא מתחזה למשתמש אחר).

אנו יכולים לסרב לספק או להפסיק לספק לך באופן מיידי את השירות, במלואו או בחלקו (כולל הפסקה או השבתה של הגישה שלך לאתר למדריך כדי להגן על הקהילה או השירותים שלנו, או אם אתה יוצר לנו סיכון או חושף אותנו לתביעה משפטית.

השירות שלנו ניתן “כפי שהוא”, ואיננו יכולים להתחייב שהוא יהיה בטוח ומוגן או שיפעל בצורה מושלמת כל הזמן. עד למידה המותרת בחוק, אנחנו גם מסירים מעצמנו כל אחריות, מפורשת או משתמעת, כולל אחריות משתמעת לסחירות, להתאמה למטרה מסוימת, לבעלות ולאי-הפרה.

כמו כן, אין לנו שליטה על מה שאנשים אחרים עושים או אומרים, ואנחנו לא נושאים באחריות על המעשים או ההתנהגות שלהם (או שלך) (בין אם באופן מקוון או לא מקוון) או על תכנים (לרבות תכנים לא חוקיים או כאלה המעוררים התנגדות). כמו כן, איננו נושאים באחריות לשירותים ולפונקציות המוצעים על ידי חברות או אנשים אחרים, גם אם אתה ניגש אליהם דרך השירות שלנו.

אנו שמחים תמיד לקבל משוב או הצעות אחרות, אך אנו רשאים להשתמש בהם ללא כל הגבלה או מחויבות לפצות אותך תמורתם, ואין לנו כל מחויבות לשמור על סודיותם.

אספקת השירות שלנו מחייבת שימוש במידע שלך ואיסופו.

אתה מסכים למשתמשים אחרים לראות אם אתה מחובר.

כתובות ה IP של כל ההודעות נשמרות כדי לעזור בכפיית תנאים אלו.

זכויות יוצרים

צוות האתר יכול לערוך וגם לשנות וגם למחוק לחלוטין כל תוכן שהועלה אליו על ידי המשתמשים בכל זמן לרבות אם החוק מתיר לנו או מחייב אותנו לעשות זאת.

האתר יוכל לחסום כל תוכן שמאוחסן בו ואף להגביל את הצפייה בו בתשלום, כולל תוכן שאתה העלאת.

כאשר משתמש מעלה תוכן לאתר הוא מאפשר לצוות האתר לעשות בו כל שימוש בכל זמן.

צוות האתר לא ייתן יד לפגיעה בזכויות יוצרים של צד שלישי. במידה ותתקיים פגיעה כזאת האתר יפעל לתיקון העוול אך אינו נושא באחריות.

עודכן: 9 באוגוסט 2023

צוות אתר למדריך – lamadrich.co.il

פנייה לצוות האתר

דלג לתוכן